Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

szwypotwoimniedotykaniu
Miłość to obecność.
— znalezione
szwypotwoimniedotykaniu
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc
szwypotwoimniedotykaniu
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka vianieobecnosc nieobecnosc
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
6393 1bdd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc
szwypotwoimniedotykaniu

August 19 2018

szwypotwoimniedotykaniu

July 26 2018

szwypotwoimniedotykaniu
6502 6bbe
szwypotwoimniedotykaniu
5322 ccac 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream vianieobecnosc nieobecnosc

July 09 2018

szwypotwoimniedotykaniu
To jest najważniejsza rzecz w życiu ludzkim - mieć swój azyl, swoje współrzędne geograficzne, w których chce się żyć i być z kimś.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc

July 07 2018

szwypotwoimniedotykaniu
9352 dd09 500
Reposted fromrol rol vialekkaprzesada lekkaprzesada
szwypotwoimniedotykaniu
Wiesz, nieistotne są te przelotne spojrzenia przy barze, ani te uśmiechy na korytarzu. Nie liczą się ładne dziewczyny, nie liczą się seksowne dziewczyny, ani nawet te, które dobrze całowały. Bo kiedy przychodzi taki wieczór, że po kilku piwach bardzo mocno chcesz z kimś pogadać, to nie masz wątpliwość do kogo chcesz zadzwonić. 
— 15.11.14 (00.00) only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viapozakontrola pozakontrola
szwypotwoimniedotykaniu
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viapozakontrola pozakontrola
szwypotwoimniedotykaniu
nienawidzę patrzeć na ludzi, którzy byli mi kiedyś bliscy, a teraz są obcy
— dyskomfort
szwypotwoimniedotykaniu
Czasami musisz zniknąć. Odwrócić się na pięcie i zobaczyć świat bez niektórych osób. Jeśli ktoś Cię nie docenia, nie stój obok, nie uśmiechaj się jak w taniej produkcji i nie połykaj tłumionych łez, po prostu odejdź. Daj temu komuś szansę na zobaczenie życia bez Ciebie, bez Twojego śmiechu, humorków i ciągłych rozmów. Nabierz szacunku do samej siebie, nie pojaw się w tym samym miejscu co zawsze. Daj komuś szansę zatęsknić i pomyśleć, że lepiej umrzeć niż istnieć osobno.
— esperer
Reposted fromwordshurt wordshurt viapozakontrola pozakontrola
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl