Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

szwypotwoimniedotykaniu

May 01 2018

szwypotwoimniedotykaniu
1892 3f89
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
szwypotwoimniedotykaniu
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viaiblameyou iblameyou
szwypotwoimniedotykaniu
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viagabrielle gabrielle
szwypotwoimniedotykaniu
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha.”___________________________________ Dlatego jesteś jedyną osobą, której powiedziałem te słowa. Wiedziałem, że jestem tego pewien.
— Rupi Kaur
szwypotwoimniedotykaniu

April 17 2018

szwypotwoimniedotykaniu
3562 ef00
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 04 2018

szwypotwoimniedotykaniu
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares via4777727772 4777727772
szwypotwoimniedotykaniu
8538 cfd0 500
Reposted fromheroes heroes viaIriss Iriss

April 03 2018

szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
6276 7b3d 500
Reposted fromerial erial vialekkaprzesada lekkaprzesada
szwypotwoimniedotykaniu
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina via4777727772 4777727772
szwypotwoimniedotykaniu
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
4821 0eaa 500
szwypotwoimniedotykaniu
1879 4b85 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
szwypotwoimniedotykaniu
2310 4038 500
Reposted fromsarazation sarazation viasarazation sarazation
szwypotwoimniedotykaniu
6939 9280
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
szwypotwoimniedotykaniu
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl