Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

szwypotwoimniedotykaniu

May 21 2017

3585 32f1
szwypotwoimniedotykaniu
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...).
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromrefuge refuge viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
szwypotwoimniedotykaniu
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
szwypotwoimniedotykaniu
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadalena badalena
szwypotwoimniedotykaniu
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie- viabadalena badalena
szwypotwoimniedotykaniu
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadalena badalena
szwypotwoimniedotykaniu
9849 0081 500
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viabadalena badalena
szwypotwoimniedotykaniu
0822 5be7 500
Reposted fromkjuik kjuik viabadalena badalena
szwypotwoimniedotykaniu
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viabadalena badalena
szwypotwoimniedotykaniu
2807 952c 500
Reposted fromwestwood westwood viabadalena badalena

May 14 2017

szwypotwoimniedotykaniu
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
szwypotwoimniedotykaniu
4579 e5d6
szwypotwoimniedotykaniu
Wolisz teraz myśleć o kobiecie albo o dziewczynie, która poznałeś zeszłego wieczoru. Lecz twoje myśli wkrótce pójdą swoim zwykłym torem.
— Metallica - Turn The Page
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
8561 ab8f
Reposted fromtosiaa tosiaa viaIriss Iriss
0287 3eca

omgdirtydd:

*snicker*

Reposted fromamatore amatore viajanealicejones janealicejones
1707 5245
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl