Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

8149 192e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viathesatanek10 thesatanek10

August 13 2017

szwypotwoimniedotykaniu
3804 5c8e
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viakhal khal
szwypotwoimniedotykaniu
1167 5e61
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viakhal khal
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"

August 12 2017

szwypotwoimniedotykaniu
5856 9d17 500
najpiękniej spogląda zawsze Łukasz Pałęza.

.

.

.

dziękuję.
szwypotwoimniedotykaniu

August 10 2017

szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
3672 ab9a
Reposted fromcygaretka cygaretka viakhal khal

August 07 2017

szwypotwoimniedotykaniu
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viacomiendolirica comiendolirica
szwypotwoimniedotykaniu
Tak mi się bez Ciebie nudzi, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommikmikmik mikmikmik viacomiendolirica comiendolirica
szwypotwoimniedotykaniu

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viasoulwax soulwax
szwypotwoimniedotykaniu
3427 0f49 500
Reposted fromtfu tfu

August 06 2017

8812 20b0 500

romantisme-pornographique:

Bartek Śnieciński, Perfection series, Barbie #017, n/d.

Reposted fromsexygoodies sexygoodies
5337 0ced 500
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
8457 cc55
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakhal khal
szwypotwoimniedotykaniu
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viakhal khal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl