Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

szwypotwoimniedotykaniu
2083 e6b0
Reposted fromlenka024 lenka024 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
szwypotwoimniedotykaniu
9279 eed4 500
szwypotwoimniedotykaniu
2080 ab67 500
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
szwypotwoimniedotykaniu
2095 997a 500
Reposted from9agucha 9agucha viadefinicjamilosci definicjamilosci
szwypotwoimniedotykaniu
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
szwypotwoimniedotykaniu
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla którego się powiedzie.
— Robert Anthony
szwypotwoimniedotykaniu
0564 c690 500
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
szwypotwoimniedotykaniu
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
0677 cf77 500
Reposted fromGIFer GIFer viadefinicjamilosci definicjamilosci
szwypotwoimniedotykaniu
7266 123f 500
szwypotwoimniedotykaniu
Słowa są czasami niewystarczające. Najgłębsze uczucia wyrażamy spojrzeniem.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
1003 3e6e 500
szwypotwoimniedotykaniu
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
szwypotwoimniedotykaniu
Niedawno sobie uświadomiłem, że mogę stąd odejść, lecz nie mogę uciec. Są rzeczy, od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— "Kronika ptaka nakręcacza"
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
Kobiety potrafią być takimi fajnymi przyjaciółmi. Strasznie fajnymi. Przede wszystkim trzeba być zakochanym w kobiecie, żeby mieć podstawy przyjaźni.
— Ernest Hemingway
Reposted frombng123 bng123 viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.
— Hłasko
szwypotwoimniedotykaniu
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl