Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

szwypotwoimniedotykaniu
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
3507 6fc7
szwypotwoimniedotykaniu
9040 5b0a
Reposted frombatgirl batgirl viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu

Ja zawsze mówię, że każdemu życzę takiego przyjaciela jak Ty. I są zdziwieni. Ale potem dodaję że trzeba być na tyle silnym, żeby nie bać się przebić przez ten mur i poznać Cię jako człowieka.

Ludzie to tchórze. Po prostu.

Szkoda im czasu na takie relacje, nad którymi trzeba stale pracować.

— Dziękuję, że jesteś.
szwypotwoimniedotykaniu
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viainstead instead
szwypotwoimniedotykaniu
4512 83bd
Reposted fromorchideaaaa orchideaaaa viainstead instead
szwypotwoimniedotykaniu
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 21 2017

szwypotwoimniedotykaniu
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola

June 25 2017

szwypotwoimniedotykaniu
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
3507 6fc7
szwypotwoimniedotykaniu
9040 5b0a
Reposted frombatgirl batgirl viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu

Ja zawsze mówię, że każdemu życzę takiego przyjaciela jak Ty. I są zdziwieni. Ale potem dodaję że trzeba być na tyle silnym, żeby nie bać się przebić przez ten mur i poznać Cię jako człowieka.

Ludzie to tchórze. Po prostu.

Szkoda im czasu na takie relacje, nad którymi trzeba stale pracować.

— Dziękuję, że jesteś.
szwypotwoimniedotykaniu
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viainstead instead
szwypotwoimniedotykaniu
4512 83bd
Reposted fromorchideaaaa orchideaaaa viainstead instead
szwypotwoimniedotykaniu
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
szwypotwoimniedotykaniu

Ja zawsze mówię, że każdemu życzę takiego przyjaciela jak Ty. I są zdziwieni. Ale potem dodaję że trzeba być na tyle silnym, żeby nie bać się przebić przez ten mur i poznać Cię jako człowieka.

Ludzie to tchórze. Po prostu.

Szkoda im czasu na takie relacje, nad którymi trzeba stale pracować.

— Dziękuję, że jesteś.
szwypotwoimniedotykaniu
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viainstead instead
szwypotwoimniedotykaniu
4512 83bd
Reposted fromorchideaaaa orchideaaaa viainstead instead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl