Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

szwypotwoimniedotykaniu
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

July 25 2017

szwypotwoimniedotykaniu
2777 1f14
Reposted fromlittlestories littlestories viamruczenie mruczenie
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
0960 1e77 500
Reposted fromTankistD TankistD viajanealicejones janealicejones

July 23 2017

szwypotwoimniedotykaniu

July 20 2017

szwypotwoimniedotykaniu
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viawbrewzasadom wbrewzasadom
szwypotwoimniedotykaniu
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viaagainnagain againnagain

July 17 2017

szwypotwoimniedotykaniu/uchwyciła N.Najdek/
Reposted bynotorious-rookiemikrokosmos
szwypotwoimniedotykaniu
(nad)morskie opowieści...

uchwyciła N.Najdek/2017/
Reposted byladymartiniretaliateohshitamkejtmikrokosmoslittlemouseeternaljourneyjointskurwysyndivioupomaranczowyzeszytbadalenacavebearlekkaprzesada
szwypotwoimniedotykaniu
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viabadalena badalena
szwypotwoimniedotykaniu
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagainnagain againnagain
szwypotwoimniedotykaniu
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaagainnagain againnagain
szwypotwoimniedotykaniu
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viaagainnagain againnagain
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
Nie każda dziewczyna marzy o księciu z bajki, niektórym wystarczy żaba z charakterem.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaagainnagain againnagain
szwypotwoimniedotykaniu
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromsfeter sfeter viainstead instead
szwypotwoimniedotykaniu
...
Reposted fromweightless weightless vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl