Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

szwypotwoimniedotykaniu
5190 73e7
szwypotwoimniedotykaniu
5499 f520
szwypotwoimniedotykaniu

August 01 2017

9961 b99a
szwypotwoimniedotykaniu
9791 e401 500


...uchwyciła mnie w kadrze moja ulubiona duszyczka, dziękuję Ci za codzienną inspirację i za to, że odkrywam spełnienie przy Tobie zawsze na nowo. Sentymentalnie wracam do tych portretów. Do tego dnia, do takiej siebie. Do nie-poprawionych ust. I nie-ładu na głowie. Dziękuję, że mogłam stanąć przed Twoim obiektywem. 

Wzruszenia...

/Rok 2016/ fotografował Łukasz Pałęza.
Reposted byGr3nd3l Gr3nd3l
szwypotwoimniedotykaniu
9752 82e0
...w kierunku serca.

M., oczami N. Najdek
szwypotwoimniedotykaniu
9738 60ba 500
Duńskie pocztówki, uchwyciła N. Najdek

Reposted bymikrokosmos mikrokosmos
szwypotwoimniedotykaniu
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat viapaliti paliti
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha viapaliti paliti
szwypotwoimniedotykaniu
7938 a6a8
szwypotwoimniedotykaniu
7826 cc75 500
Reposted fromtfu tfu
szwypotwoimniedotykaniu
4615 e15f 500
szwypotwoimniedotykaniu
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6127 5bd7 500

helegramy:

Playing Early Bird with @jelenavolkov

Reposted fromnudes nudes viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
0147 7864
Reposted frompesy pesy viaIriss Iriss
szwypotwoimniedotykaniu
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viapoppyseed poppyseed
szwypotwoimniedotykaniu
6774 2c6d 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajanealicejones janealicejones

July 31 2017

szwypotwoimniedotykaniu
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
5472 515f 500
Reposted fromkaiee kaiee viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl