Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

4683 5660 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasadporn sadporn
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viasarazation sarazation
szwypotwoimniedotykaniu

August 27 2017

szwypotwoimniedotykaniu
Miłość przychodzi sama. Wszystko inne wymaga czasu.
— Tess Gerritsen
szwypotwoimniedotykaniu
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"

August 26 2017

szwypotwoimniedotykaniu
9520 d9d4
szwypotwoimniedotykaniu
A jednak potrzeba mi Twoich słów i trzeba Twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.

    — Poświatowska

Reposted frompanimruk panimruk viagdziejestola gdziejestola

August 24 2017

szwypotwoimniedotykaniu
7267 c965
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontaskmewhy dontaskmewhy
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIriss Iriss
szwypotwoimniedotykaniu
Nie czekaj, aż będzie łatwiej, prościej, lepiej. Nie będzie. Trudności będą zawsze. Ucz się być szczęśliwym tu i teraz. Bo możesz nie zdążyć. 
Reposted frommeiren meiren viasoulwax soulwax

August 23 2017

szwypotwoimniedotykaniu
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane vianieobecnosc nieobecnosc
szwypotwoimniedotykaniu
Jeśli nie potrafisz być wielki, bądź inny. Oryginalność często przebija wielkość.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc

August 16 2017

August 13 2017

szwypotwoimniedotykaniu
3804 5c8e
szwypotwoimniedotykaniu
1167 5e61
szwypotwoimniedotykaniu
2490 6d7b
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl