Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

szwypotwoimniedotykaniu
Wróciłem, jest tu kto jeszcze?
— możesz mi droga zupo znowu zepsuć życie
Reposted fromclintwestwood clintwestwood
4114 ee21 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaiblameyou iblameyou
szwypotwoimniedotykaniu
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
szwypotwoimniedotykaniu
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina vianiedonaprawienia niedonaprawienia
szwypotwoimniedotykaniu
0776 4b31 500
szwypotwoimniedotykaniu
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viacomiendolirica comiendolirica
szwypotwoimniedotykaniu
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viacomiendolirica comiendolirica
szwypotwoimniedotykaniu
5087 e87d
szwypotwoimniedotykaniu
1423 2ef6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaapatia apatia

July 04 2019

szwypotwoimniedotykaniu
8405 282b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasarazation sarazation
1249 4cb6 500
Reposted fromikillorigami ikillorigami viasarazation sarazation
szwypotwoimniedotykaniu

a story in three parts
--cottoncandaddy
Reposted fromalphabet alphabet viasarazation sarazation
szwypotwoimniedotykaniu

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
szwypotwoimniedotykaniu
2622 be96
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation

June 26 2019

szwypotwoimniedotykaniu
2738 1b77 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
szwypotwoimniedotykaniu
2345 ccfa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarurky rurky

June 19 2019

szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
szwypotwoimniedotykaniu
1758 e82b
Reposted fromstopme stopme vialekkaprzesada lekkaprzesada
szwypotwoimniedotykaniu
0341 2332
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl