Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
2044 bc6a 500
Sponsored post
feedback2020-admin
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
5164 8743 500
Reposted fromAstalka Astalka vianiedonaprawienia niedonaprawienia
szwypotwoimniedotykaniu
5595 985f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
szwypotwoimniedotykaniu
5592 3924 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
Jak wygląda dzisiaj Twoje szczęście?
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
szwypotwoimniedotykaniu
9853 fe7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
szwypotwoimniedotykaniu
Bywałam w wielu mieszkaniach. Ale tylko Twoje ramiona pachną domem. 
— Bezdomny lisek
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
5009 4e98
szwypotwoimniedotykaniu
Reposted frombluuu bluuu vianiedonaprawienia niedonaprawienia
szwypotwoimniedotykaniu

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
szwypotwoimniedotykaniu
Deluca: ... źle mnie zrozumiałaś. Jestem pod wrażeniem tego co zrobiłaś. Bałem się, że jeśli otworzę usta, to jedyne co powiem to... Kocham cię. Grey: Oł. Cóż, dobrze. Cieszę się, że to wyjaśniliśmy.
— Chirurdzy
Reposted fromresort resort vianiedonaprawienia niedonaprawienia
szwypotwoimniedotykaniu
Wiesz, jaką fajną babką byś była, gdybyś tylko wiedziała, kiedy się zamknąć?
— Paulina Świst
szwypotwoimniedotykaniu
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
szwypotwoimniedotykaniu
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi vialekkaprzesada lekkaprzesada
szwypotwoimniedotykaniu
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
szwypotwoimniedotykaniu
1049 e6f7
Reposted fromursa-major ursa-major vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...