Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2020

szwypotwoimniedotykaniu
0496 87ee 500
szwypotwoimniedotykaniu
Sponsored post
soup-sponsored
szwypotwoimniedotykaniu
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.

January 31 2020

szwypotwoimniedotykaniu

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromlovvie lovvie viaMisqa Misqa
szwypotwoimniedotykaniu

January 30 2020

szwypotwoimniedotykaniu
Reposted fromshakeme shakeme viagabrielle gabrielle
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazucha zucha
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
Reposted fromniente niente vianieobecnosc nieobecnosc
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
Dom jest tam, gdzie jest się szczęśliwym, gdzie się kochało i gdzie doświadczało się miłości.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc

January 23 2020

szwypotwoimniedotykaniu
8112 28c6 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaiblameyou iblameyou

January 30 2020

szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
Reposted fromniente niente vianieobecnosc nieobecnosc
szwypotwoimniedotykaniu
szwypotwoimniedotykaniu
Dom jest tam, gdzie jest się szczęśliwym, gdzie się kochało i gdzie doświadczało się miłości.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc

January 23 2020

szwypotwoimniedotykaniu
8112 28c6 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viagdziejestola gdziejestola
szwypotwoimniedotykaniu
8207 e536 500
Reposted frompierdolony pierdolony viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...